Skip to content

Verander-Atelier-du Changement : digitale consultatie

10 January 2023

Verander - Atelier - du changement

In oktober gingen de ” veranderateliers ” van start in Brussel.

Ter gelegenheid van de opendeurdagen en focusgroepen hebben we tal van Brusselse professionals uit de welzijns- en gezondheidssector gevraagd naar de uitdagingen van een territoriale en geïntegreerde organisatie in het Brusselse Gewest. Elke deelnemer kon ook actievoorstellen indienen die prioriteit moeten krijgen wanneer de toekomstige opdrachten van de zorgregio’s ingevoerd worden.

Op basis van die eerste analyses stellen we jullie een online enquête voor om de prioriteiten en de voorwaarden voor de invoering ervan verder te bepalen.

Waarvoor?

Al uw bijdragen zullen in aanmerking worden genomen om de kern te vormen van een operationeel verslag met concrete acties, de middelen die nodig zijn om ze uit te voeren en de planning van de uitvoering ervan.

Dit verslag zal in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn op de websites van Brusano en CBCS.

Wil je meer weten ? Deelnemen aan dit proces ? Uw mening geven en voorstellen doen ? Dat kan hier :

–> verander-atelier-changement.brussels/nl/digitale-consultatie

Elke mening is belangrijk!

In oktober gingen de ” veranderateliers ” van start in Brussel.

Ter gelegenheid van de opendeurdagen en focusgroepen hebben we tal van Brusselse professionals uit de welzijns- en gezondheidssector gevraagd naar de uitdagingen van een territoriale en geïntegreerde organisatie in het Brusselse Gewest. Elke deelnemer kon ook actievoorstellen indienen die prioriteit moeten krijgen wanneer de toekomstige opdrachten van de zorgregio’s ingevoerd worden.

Op basis van die eerste analyses stellen we jullie een online enquête voor om de prioriteiten en de voorwaarden voor de invoering ervan verder te bepalen.

Waarvoor?

Al uw bijdragen zullen in aanmerking worden genomen om de kern te vormen van een operationeel verslag met concrete acties, de middelen die nodig zijn om ze uit te voeren en de planning van de uitvoering ervan.

Dit verslag zal in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn op de websites van Brusano en CBCS.

Wil je meer weten ? Deelnemen aan dit proces ? Uw mening geven en voorstellen doen ? Dat kan hier :

–> verander-atelier-changement.brussels/nl/digitale-consultatie

Elke mening is belangrijk!

Scroll To Top