Skip to content

Opleiding over luisteren en begeleiding in palliatieve zorg voor vrijwilligers : cyclus 2023

13 December 2022

Levenseinde

Wilt u mensen in hun laatste levensfase thuis of in een instelling begeleiden? Na deze opleiding kunt u een dergelijk engagement aangaan! 

Neem deel aan de 8-daagse opleidingscyclus over luisteren en en begeleiding in palliatieve zorg.

Deze opleiding is bedoeld voor niet-professionelen die zich als vrijwilliger willen engageren binnen een palliatieve zorgsetting in het ziekenhuis, thuis of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Het betreft een ontwikkelingstraject waarbij vele onderwerpen met betrekking tot het levenseinde aan bod komen, waaronder: luisteren, emoties, waarden, verbondenheid en afstand, onmacht, dood, rouw, euthanasie, ethiek… Deze training houdt ook rekening met de vragen en verwachtingen van de deelnemers.

De cyclus van 2023 vindt plaats op de volgende data: Donderdagen 26/01 – 02/02 – 09/02 – 16/02 – 09/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03 2023 van 9u30 tot 15u30.

Inschrijvingsvoorwaarden: Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een voorafgaand gesprek met een psycholoog van BRUSANO waaruit uw motivatie blijkt. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Elke inschrijving voor de opleiding impliceert een verbintenis tot de hele reeks.

Als u geïnteresseerd bent in deze training, neem dan contact met ons op!

 

Om meer te weten te komen over de activiteit van Brusano in verband met het levenseinde:

Wilt u mensen in hun laatste levensfase thuis of in een instelling begeleiden? Na deze opleiding kunt u een dergelijk engagement aangaan! 

Neem deel aan de 8-daagse opleidingscyclus over luisteren en en begeleiding in palliatieve zorg.

Deze opleiding is bedoeld voor niet-professionelen die zich als vrijwilliger willen engageren binnen een palliatieve zorgsetting in het ziekenhuis, thuis of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Het betreft een ontwikkelingstraject waarbij vele onderwerpen met betrekking tot het levenseinde aan bod komen, waaronder: luisteren, emoties, waarden, verbondenheid en afstand, onmacht, dood, rouw, euthanasie, ethiek… Deze training houdt ook rekening met de vragen en verwachtingen van de deelnemers.

De cyclus van 2023 vindt plaats op de volgende data: Donderdagen 26/01 – 02/02 – 09/02 – 16/02 – 09/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03 2023 van 9u30 tot 15u30.

Inschrijvingsvoorwaarden: Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een voorafgaand gesprek met een psycholoog van BRUSANO waaruit uw motivatie blijkt. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Elke inschrijving voor de opleiding impliceert een verbintenis tot de hele reeks.

Als u geïnteresseerd bent in deze training, neem dan contact met ons op!

 

Om meer te weten te komen over de activiteit van Brusano in verband met het levenseinde:

Scroll To Top