Skip to content

Het eerste Diapasonoverleg dat volledig gecoördineerd werd door een partner zit erop. Ontdek de resultaten!

13 December 2022

Diapason

Ken je Diapason al?

Diapason is een methodologie waarbij multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg georganiseerd wordt rond een bepaalde problematiek. Het doel is om beslissingen te nemen voor een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan [meer info].

Wij zijn erg blij je te kunnen meedelen dat er net weer een Diapasoncyclus is afgerond … en het was er een hele bijzondere, want de coördinatie was voor het eerst in handen van een partner.

Terugblik op de Diapason

Deze Diapason werd ondersteund en gemodereerd door partners van het Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) van de UCL in het kader van het Europese project Horizon 2020 – BIOCYCLE. Aan de Diapason namen actoren met uiteenlopende achtergronden* deel die elk hun eigen inbreng leverden. Er werden ideeën uitgewisseld over de samenwerking tussen de belangrijkste actoren en over de rol van die actoren bij de begeleiding van patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD), en met name de ziekte van Crohn. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan therapeutische de-escalatie.

*2 patiëntenvertegenwoordigers, 1 gastro-enteroloog die in het ziekenhuis werkt, 1 huisarts die in een wijkgezondheidscentrum werkt, 1 ziekenhuisreferent, 1 psycholoog en 2 ‘diversiteitsvertegenwoordigers’ van een openbare organisatie voor arbeidsbemiddeling.

Het overleg resulteerde in het uittekenen van een zorgtraject dat uitnodigt tot meer samenwerking tussen de ziekenhuissector en de eerstelijnszorg. Er werden verschillende voorstellen geformuleerd voor de concrete uitvoering van dat traject. Het uiteindelijk doel van dit alles? Meer inzicht krijgen in de behoeften van de patiënt, tot een betere samenwerking komen tussen de gespecialiseerde sector in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg, en de ondersteuning op het vlak van welzijn en gezondheid van de gespecialiseerde (IBD/gastrologie) en sociale diensten van het ziekenhuis beter op elkaar afstemmen. 

Lees hier het verslag (in het Engels) van dit overleg. Bekijk zeker ook het samen met de deelnemers opgestelde schema met de verschillende aspecten waarover moet worden nagedacht bij het uittekenen van een zorgtraject (pagina 5 van het verslag). 

Hoewel deze cyclus zich toespitste op een specifieke aandoening, kan het inspireren tot de ontwikkeling van een meer geïntegreerde benadering van gezondheid en welzijn voor personen met andere chronische ziekten.

–> Wil je net als het IRSS een eigen Diapasonoverleg houden? Neem dan contact met ons op. Wij leggen je alles haarfijn uit.

Meer informatie

Ken je Diapason al?

Diapason is een methodologie waarbij multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg georganiseerd wordt rond een bepaalde problematiek. Het doel is om beslissingen te nemen voor een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan [meer info].

Wij zijn erg blij je te kunnen meedelen dat er net weer een Diapasoncyclus is afgerond … en het was er een hele bijzondere, want de coördinatie was voor het eerst in handen van een partner.

Terugblik op de Diapason

Deze Diapason werd ondersteund en gemodereerd door partners van het Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) van de UCL in het kader van het Europese project Horizon 2020 – BIOCYCLE. Aan de Diapason namen actoren met uiteenlopende achtergronden* deel die elk hun eigen inbreng leverden. Er werden ideeën uitgewisseld over de samenwerking tussen de belangrijkste actoren en over de rol van die actoren bij de begeleiding van patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD), en met name de ziekte van Crohn. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan therapeutische de-escalatie.

*2 patiëntenvertegenwoordigers, 1 gastro-enteroloog die in het ziekenhuis werkt, 1 huisarts die in een wijkgezondheidscentrum werkt, 1 ziekenhuisreferent, 1 psycholoog en 2 ‘diversiteitsvertegenwoordigers’ van een openbare organisatie voor arbeidsbemiddeling.

Het overleg resulteerde in het uittekenen van een zorgtraject dat uitnodigt tot meer samenwerking tussen de ziekenhuissector en de eerstelijnszorg. Er werden verschillende voorstellen geformuleerd voor de concrete uitvoering van dat traject. Het uiteindelijk doel van dit alles? Meer inzicht krijgen in de behoeften van de patiënt, tot een betere samenwerking komen tussen de gespecialiseerde sector in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg, en de ondersteuning op het vlak van welzijn en gezondheid van de gespecialiseerde (IBD/gastrologie) en sociale diensten van het ziekenhuis beter op elkaar afstemmen. 

Lees hier het verslag (in het Engels) van dit overleg. Bekijk zeker ook het samen met de deelnemers opgestelde schema met de verschillende aspecten waarover moet worden nagedacht bij het uittekenen van een zorgtraject (pagina 5 van het verslag). 

Hoewel deze cyclus zich toespitste op een specifieke aandoening, kan het inspireren tot de ontwikkeling van een meer geïntegreerde benadering van gezondheid en welzijn voor personen met andere chronische ziekten.

–> Wil je net als het IRSS een eigen Diapasonoverleg houden? Neem dan contact met ons op. Wij leggen je alles haarfijn uit.

Meer informatie

Scroll To Top