Skip to content

Zorgaanbod| Multidisciplinair klinisch overleg

12 September 2022

Multidisciplinair overleg

Begeleidt u mensen die multidisciplinaire zorg nodig hebben en merkt u dat er een probleem is met de organisatie van het begeleidende hulp- en zorgnetwerk? Doe een beroep op een overlegorganisator […+]

Wat is een overlegorganisator?

Dat een zorg- of socialehulpverlener die tussenkomt in de meest complexe situaties. Hij/zij neemt contact op met de persoon en zijn/haar netwerk om het overleg in te plannen. Hij/zij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk. 

En wat is het multidisciplinair klinisch overleg?

Dit is een participatief proces dat helpt om de multidisciplinaire dienstverlening (opnieuw) te starten door het traject van de persoon te specificeren, de rol van elk van de partijen te (her)definiëren en het individuele begeleidingsplan aan te passen en te valideren. Dit ondersteuningssysteem vergemakkelijkt de ontmoeting tussen de begeleide persoon, zijn/haar naasten en zijn/haar ondersteuningsnetwerk.

 Concreet

Brusano helpt je concreet door de tussenkomst van een overlegorganisator voor te stellen en de deelname van zorgverleners bij het overleg te financieren. 

 

Wens je een overlegorganisator in te schakelen? Vraagt je je wat de relevantie van deze ondersteuning is voor een specifieke situatie? Wil je meer weten of actief meewerken aan de ontwikkeling van dit zorgaanbod? Gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen.

 

Voor meer informatie: zie onze Infofiche ‘de overlegorganisator’

Begeleidt u mensen die multidisciplinaire zorg nodig hebben en merkt u dat er een probleem is met de organisatie van het begeleidende hulp- en zorgnetwerk? Doe een beroep op een overlegorganisator […+]

Wat is een overlegorganisator?

Dat een zorg- of socialehulpverlener die tussenkomt in de meest complexe situaties. Hij/zij neemt contact op met de persoon en zijn/haar netwerk om het overleg in te plannen. Hij/zij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk. 

En wat is het multidisciplinair klinisch overleg?

Dit is een participatief proces dat helpt om de multidisciplinaire dienstverlening (opnieuw) te starten door het traject van de persoon te specificeren, de rol van elk van de partijen te (her)definiëren en het individuele begeleidingsplan aan te passen en te valideren. Dit ondersteuningssysteem vergemakkelijkt de ontmoeting tussen de begeleide persoon, zijn/haar naasten en zijn/haar ondersteuningsnetwerk.

 Concreet

Brusano helpt je concreet door de tussenkomst van een overlegorganisator voor te stellen en de deelname van zorgverleners bij het overleg te financieren. 

 

Wens je een overlegorganisator in te schakelen? Vraagt je je wat de relevantie van deze ondersteuning is voor een specifieke situatie? Wil je meer weten of actief meewerken aan de ontwikkeling van dit zorgaanbod? Gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen.

 

Voor meer informatie: zie onze Infofiche ‘de overlegorganisator’

Scroll To Top