Skip to content

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn

30 June 2022

Netwerken

Bent u werkzaam in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector en wilt u een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn uitvoeren?

Deze leidraad ondersteunt professionals aan de hand van inspirerende initiatieven uit de Brusselse gemeentes en wil hen in staat stellen om de problemen te doorgronden die zich in hun dagelijkse werkzaamheden voordoen.

 

Dankzij de lokale analyse kunnen terreinactoren de problemen doorgronden die zich in hun dagelijkse werkzaamheden voordoen. Deze professionals zijn de bevoorrechte getuigen van veranderingen, spanningen en opkomende behoeften. Met een analyse kunnen ze zich aanpassen en een antwoord bieden op de talrijke complexe uitdagingen die zich stellen in de sector.

De leidraad ondersteunt professionals door het ze makkelijker te maken om een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn uit te werken.

Raadplaag de leidraad <HIER>

 

 

 

 

 

De leidraad bestaat uit zes complementaire katernen:

 1. Een inleidend katern om de balans op te maken van de uitgangssituatie voor de analyse en om de nodige en beschikbare hulpmiddelen te bepalen.
 2. Het katern Cijfers en statistieken bespreekt en schetst het gebruik van de vrij beschikbare bronnen met betrekking tot statische gegevens en inventariseert het gezondheids- en welzijnsaanbod in het Brusselse gewest, onder meer op het niveau van de gemeente en de wijk.
 3. Het katern Kwalitatieve methoden stelt praktische, methodologische en ethische richtlijnen vast voor een kwalitatieve benadering in de verschillende stappen van het analyseproces.
 4. Het katern Opmaak en verspreiding vormt een uitnodiging om uw analysebevindingen te verspreiden en hoe u dat kunt organiseren.
 5. Het katern Aanbevelingen en/of actiepistes stelt u ijkpunten en tips voor om de actiepistes aan het licht te brengen en om aanbevelingen op te stellen en te verspreiden na de analyse.
 6. Het katern Co-constructie stelt theoretische en praktische richtlijnen voor die verduidelijken wat co-constructie precies inhoudt.

Deze leidraad is het resultaat van een proces van co-constructie, aangevat op initiatief van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad in samenwerking met perspective.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDCS-CMDC).

Bent u werkzaam in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector en wilt u een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn uitvoeren?

Deze leidraad ondersteunt professionals aan de hand van inspirerende initiatieven uit de Brusselse gemeentes en wil hen in staat stellen om de problemen te doorgronden die zich in hun dagelijkse werkzaamheden voordoen.

 

Dankzij de lokale analyse kunnen terreinactoren de problemen doorgronden die zich in hun dagelijkse werkzaamheden voordoen. Deze professionals zijn de bevoorrechte getuigen van veranderingen, spanningen en opkomende behoeften. Met een analyse kunnen ze zich aanpassen en een antwoord bieden op de talrijke complexe uitdagingen die zich stellen in de sector.

De leidraad ondersteunt professionals door het ze makkelijker te maken om een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn uit te werken.

Raadplaag de leidraad <HIER>

 

 

 

 

 

De leidraad bestaat uit zes complementaire katernen:

 1. Een inleidend katern om de balans op te maken van de uitgangssituatie voor de analyse en om de nodige en beschikbare hulpmiddelen te bepalen.
 2. Het katern Cijfers en statistieken bespreekt en schetst het gebruik van de vrij beschikbare bronnen met betrekking tot statische gegevens en inventariseert het gezondheids- en welzijnsaanbod in het Brusselse gewest, onder meer op het niveau van de gemeente en de wijk.
 3. Het katern Kwalitatieve methoden stelt praktische, methodologische en ethische richtlijnen vast voor een kwalitatieve benadering in de verschillende stappen van het analyseproces.
 4. Het katern Opmaak en verspreiding vormt een uitnodiging om uw analysebevindingen te verspreiden en hoe u dat kunt organiseren.
 5. Het katern Aanbevelingen en/of actiepistes stelt u ijkpunten en tips voor om de actiepistes aan het licht te brengen en om aanbevelingen op te stellen en te verspreiden na de analyse.
 6. Het katern Co-constructie stelt theoretische en praktische richtlijnen voor die verduidelijken wat co-constructie precies inhoudt.

Deze leidraad is het resultaat van een proces van co-constructie, aangevat op initiatief van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad in samenwerking met perspective.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDCS-CMDC).

Scroll To Top