Skip to content

Analyse | De Praktijkgemeenschappen van buurtreferenten: Verslag van de 2de pilootfase

13 June 2022

Publicatie
Aan de hand van deze analyse, kan je de evolutie van de praktijkgemeenschappen en van de creatie van een nieuwe ruimte volgen: de praktijkgemeenschappen van de moderatoren.
De doelstelling? De verschillende gemeenschappen met elkaar te verbinden om tot een gezamenlijke en/of gemeenschappelijke aanpak te komen.
Dankzij dit samenvattend verslag van de praktijkgemeenschappen van moderatoren kan je dus nagaan welke lessen uit deze fase zijn getrokken en welke vragen zullen worden gesteld in het kader van de werkzaamheden van dit jaar.
Het is een tussenstap in een proces dat nog lopende is en dat actoren uit verschillende sectoren en taalgemeenschappen bij elkaar brengt. Binnenkort krijg je een methodologische publicatie aangeboden. Die zal beschikbaar zijn in het Frans en het Nederlands.
Bekijk het hier (momenteel enkel in het Frans)
Aan de hand van deze analyse, kan je de evolutie van de praktijkgemeenschappen en van de creatie van een nieuwe ruimte volgen: de praktijkgemeenschappen van de moderatoren.
De doelstelling? De verschillende gemeenschappen met elkaar te verbinden om tot een gezamenlijke en/of gemeenschappelijke aanpak te komen.
Dankzij dit samenvattend verslag van de praktijkgemeenschappen van moderatoren kan je dus nagaan welke lessen uit deze fase zijn getrokken en welke vragen zullen worden gesteld in het kader van de werkzaamheden van dit jaar.
Het is een tussenstap in een proces dat nog lopende is en dat actoren uit verschillende sectoren en taalgemeenschappen bij elkaar brengt. Binnenkort krijg je een methodologische publicatie aangeboden. Die zal beschikbaar zijn in het Frans en het Nederlands.
Bekijk het hier (momenteel enkel in het Frans)
Scroll To Top