Skip to content

Analyse | 0,5-lijn et -functie in de sociale/gezondheidsorganisatie in Brussel: Referentiepunten

13 June 2022

Praktijkgemeenschap

Deze nota voert u mee doorheen de sociale/gezondheidsorganisatie rondom de begeleiding in kwetsbare situaties en langs oplossingen die gericht zijn op een gemeenschappelijk taalgebruik.

Komen tot een inclusief aanbod van zorg, bijstand en ondersteuning voor de meest kwetsbare groepen is een uitdaging voor Brussel, die ook vandaag nog heel actueel is.

Actoren binnen de sociale hulpverlening en de gezondheidszorg, alsook politieke en administratieve instellingen, zoeken naar manieren om de diensten beter te organiseren en op elkaar af te stemmen om zo de integratie van de kwetsbaarste groepen te bevorderen.
Om de inspanningen voor een vernieuwde conceptualisering van de organisatie te ondersteunen, is het belangrijk dat een gemeenschappelijke taal wordt gebruikt om naar de verschillende onderdelen te verwijzen. Elke sector of elk geheel van structuren en actoren gebruikt eigen woorden met een specifieke betekenis, die gelinkt is aan hun positionering binnen het dienstenaanbod. De eerste stap in de richting van een dialoog en een gezamenlijke uitwerking van de nodige aanpassingen van het systeem bestaat erin elkaar beter te begrijpen.

Dat is de bedoeling van deze publicatie, die werd opgesteld door verschillende partijen, vertrekkende van de werkgroep ‘0,5-overleg’.

Bekijk het <hier>

 

Deze nota voert u mee doorheen de sociale/gezondheidsorganisatie rondom de begeleiding in kwetsbare situaties en langs oplossingen die gericht zijn op een gemeenschappelijk taalgebruik.

Komen tot een inclusief aanbod van zorg, bijstand en ondersteuning voor de meest kwetsbare groepen is een uitdaging voor Brussel, die ook vandaag nog heel actueel is.

Actoren binnen de sociale hulpverlening en de gezondheidszorg, alsook politieke en administratieve instellingen, zoeken naar manieren om de diensten beter te organiseren en op elkaar af te stemmen om zo de integratie van de kwetsbaarste groepen te bevorderen.
Om de inspanningen voor een vernieuwde conceptualisering van de organisatie te ondersteunen, is het belangrijk dat een gemeenschappelijke taal wordt gebruikt om naar de verschillende onderdelen te verwijzen. Elke sector of elk geheel van structuren en actoren gebruikt eigen woorden met een specifieke betekenis, die gelinkt is aan hun positionering binnen het dienstenaanbod. De eerste stap in de richting van een dialoog en een gezamenlijke uitwerking van de nodige aanpassingen van het systeem bestaat erin elkaar beter te begrijpen.

Dat is de bedoeling van deze publicatie, die werd opgesteld door verschillende partijen, vertrekkende van de werkgroep ‘0,5-overleg’.

Bekijk het <hier>

 

Scroll To Top