Skip to content

Opleiding voor organisatoren van multidisciplinair klinisch overleg

09 March 2022

Multidisciplinair overleg

Organiseer je momenteel multidisciplinair klinisch overleg met de patiënt? Of wil je organisator worden?

Neem deel aan de opleidingscyclus die in april van start gaat.

In het kader van het zorgaanbod rond multidisciplinair klinisch overleg bieden we een opleidingscyclus aan die een methodologische aanpak combineert met uitwisselingen van praktijken.

We gaan onder meer in op de sleutelelementen om het nut van klinisch overleg in kaart te brengen,

de toestemming en de vaststelling van de doelstellingen van de patiënten, de analyse van een individueel zorg- en dienstverleningsplan, moderatie, …

Deze opleidingen zijn gratis en zijn bedoeld voor zorg- en socialehulpverleners die in aanwezigheid van de patiënt overleg organiseren of willen organiseren met leden van zijn of haar ondersteuningsnetwerk.

Interesse? Neem contact met ons op

 

Welke data?
 
Als je nog nooit dergelijk overleg hebt gevoerd, maar ermee van start wil gaan:
  • Dag 1 : 26/04 van 9u30 tot 16u30
Als je hebt deelgenomen aan Dag 1 OF als je al overleg voert in het kader van het door Brusano ondersteunde zorgaanbod:
  • Dag 2: donderdag 12/05 van 9u30 tot 12u30
  • Dag 3: donderdag 02/06 van 9u30 tot 16u30
  • Dag 4: vrijdag 24/06 van 9u30 tot 12u30

Organiseer je momenteel multidisciplinair klinisch overleg met de patiënt? Of wil je organisator worden?

Neem deel aan de opleidingscyclus die in april van start gaat.

In het kader van het zorgaanbod rond multidisciplinair klinisch overleg bieden we een opleidingscyclus aan die een methodologische aanpak combineert met uitwisselingen van praktijken.

We gaan onder meer in op de sleutelelementen om het nut van klinisch overleg in kaart te brengen,

de toestemming en de vaststelling van de doelstellingen van de patiënten, de analyse van een individueel zorg- en dienstverleningsplan, moderatie, …

Deze opleidingen zijn gratis en zijn bedoeld voor zorg- en socialehulpverleners die in aanwezigheid van de patiënt overleg organiseren of willen organiseren met leden van zijn of haar ondersteuningsnetwerk.

Interesse? Neem contact met ons op

 

Welke data?
 
Als je nog nooit dergelijk overleg hebt gevoerd, maar ermee van start wil gaan:
  • Dag 1 : 26/04 van 9u30 tot 16u30
Als je hebt deelgenomen aan Dag 1 OF als je al overleg voert in het kader van het door Brusano ondersteunde zorgaanbod:
  • Dag 2: donderdag 12/05 van 9u30 tot 12u30
  • Dag 3: donderdag 02/06 van 9u30 tot 16u30
  • Dag 4: vrijdag 24/06 van 9u30 tot 12u30
Scroll To Top