Skip to content

BabbelBoost en ‘Goal Oriented Care’-benadering

12 October 2021

BabbelBoost

Begeleid u mensen in zogenaamde ‘complexe’ situaties, waarin somatische problemen, psychische stoornissen en/of sociaaleconomische moeilijkheden samengaan? Luistert u naar hun behoeften? Staan hun doelstellingen centraal in het begeleidingsplan? Dan beoefent u ongetwijfeld de zogenaamde ‘Goal Oriented Care’-benadering.

In tegenstelling tot de beperkingen van de probleemgerichte zorg, helpt deze pragmatische aanpak zorg- en hulpverleners om prioriteiten te stellen en samen met de patiënt, zijn omgeving en de andere zorg- en hulpverleners van het netwerk een begeleiding uit te werken waarbij zijn levensdoelen centraal staan.

In die visie werd BabbelBoost ontwikkeld dankzij de deelname van zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers en academische spelers. BabbelBoost neemt de vorm aan van een (digitaal of fysiek) kaartspel. De tool opent een dialoog waarbij actieprioriteiten worden vastgesteld door te luisteren naar de persoon in een complexe situatie en het blikveld te verruimen tot alle aspecten die zijn levenskwaliteit verslechteren of verbeterenHier (her)ontdekt u BabbelBoost. 

We stellen deze tool ook aan u voor tijdens de online-informatievergadering die de Koning Boudewijnstichting organiseert op dinsdag 26 oktober van 11 tot 12 uur.

Begeleid u mensen in zogenaamde ‘complexe’ situaties, waarin somatische problemen, psychische stoornissen en/of sociaaleconomische moeilijkheden samengaan? Luistert u naar hun behoeften? Staan hun doelstellingen centraal in het begeleidingsplan? Dan beoefent u ongetwijfeld de zogenaamde ‘Goal Oriented Care’-benadering.

In tegenstelling tot de beperkingen van de probleemgerichte zorg, helpt deze pragmatische aanpak zorg- en hulpverleners om prioriteiten te stellen en samen met de patiënt, zijn omgeving en de andere zorg- en hulpverleners van het netwerk een begeleiding uit te werken waarbij zijn levensdoelen centraal staan.

In die visie werd BabbelBoost ontwikkeld dankzij de deelname van zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers en academische spelers. BabbelBoost neemt de vorm aan van een (digitaal of fysiek) kaartspel. De tool opent een dialoog waarbij actieprioriteiten worden vastgesteld door te luisteren naar de persoon in een complexe situatie en het blikveld te verruimen tot alle aspecten die zijn levenskwaliteit verslechteren of verbeterenHier (her)ontdekt u BabbelBoost. 

We stellen deze tool ook aan u voor tijdens de online-informatievergadering die de Koning Boudewijnstichting organiseert op dinsdag 26 oktober van 11 tot 12 uur.

Scroll To Top