Skip to content

Overleg over de 0,5-functie

07 June 2021

Overleg inclusieve functie

De 0,5-functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. Het uiteindelijke doel is mensen weer in de reguliere gezondheidszorg te integreren, ongeacht de reden(en) voor hun gebrek aan toegang.

BRUSANO en zijn partners organiseren discussie- en werkgroepen rond acties, regelingen en projecten die al lopen, om de ‘0,5-visie’ erin te integreren en ze te doen aansluiten op de behoeften, verwachtingen en expertise van het veld. Bijvoorbeeld:

BRUSANO organiseert uitgebreide overlegontmoetingen om de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie te bevorderen.

De werkdynamiek is participatief en open, de methodologie is aangepast aan de inzetmogelijkheden van de betrokken actoren.

Als u meer wilt weten of wilt deelnemen aan de lopende reflecties, neem dan contact met ons op.

De 0,5-functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. Het uiteindelijke doel is mensen weer in de reguliere gezondheidszorg te integreren, ongeacht de reden(en) voor hun gebrek aan toegang.

BRUSANO en zijn partners organiseren discussie- en werkgroepen rond acties, regelingen en projecten die al lopen, om de ‘0,5-visie’ erin te integreren en ze te doen aansluiten op de behoeften, verwachtingen en expertise van het veld. Bijvoorbeeld:

BRUSANO organiseert uitgebreide overlegontmoetingen om de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie te bevorderen.

De werkdynamiek is participatief en open, de methodologie is aangepast aan de inzetmogelijkheden van de betrokken actoren.

Als u meer wilt weten of wilt deelnemen aan de lopende reflecties, neem dan contact met ons op.

Scroll To Top