Skip to content

Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg, uw gids in het doolhof van welzijns- en zorginstellingen in Brussel

29 March 2021

Netwerken

Voelt u zich soms verloren in de sociale sector of de gezondheidszorg? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers?

Vanaf vandaag kunt u de brochure raadplegen die is uitgegeven door ‘Ars Collaborandi’. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel.

 

Wanneer een ziekenhuis een bijgebouw wil huren, komt het geld van de federale overheid. Een container huren is echter een gemeenschapsbevoegdheid. Of was het andersom? Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, weet uit ervaring dat de verdeling van bevoegdheden in België een kluwen is.

Dit naslagwerk wil onontbeerlijke informatie leveren en antwoorden bieden op de oorsprong van de bekende Brusselse ‘institutionele lasagne’, de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus (van federaal tot lokaal) en de gevolgen ervan voor de organisatie van sociale bijstand en gezondheidszorg. Aan de hand van concrete voorbeelden biedt deze gids u ook een blik op de goede praktijken die het belang van samenwerking op het terrein aantonen die verder gaat dan een complexe realiteit. Tot slot is er een overzichtelijke poster met de bestaande types van diensten per gemeenschap, in functie van de sector en het doelpubliek.

Net zoals er voor alle sociale/gezondheidskundige vaardigheden een gecoördineerde aanpak op basis van samenwerkingsfederalisme nodig is, is dit cahier het resultaat van een samenwerking tussen actoren uit verschillende Brusselse entiteiten die bevoegd zijn voor het sociale en gezondheidskundige beleid.

 

Houd dit cahier bij de hand en laat het een uitnodiging zijn om met z’n allen, over de institutionele grenzen heen, constructief samen te werken voor een betere zorg en welzijn in Brussel.

 

Over Ars Collaborandi

Ars Collaborandi, of ‘de kunst van het samenwerken’, is een Brussels samenwerkingsverband tussen verschillende ondersteuningsorganisaties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. Het verenigt:

Het doel is om elkaar en de politieke en dagelijkse situaties beter te leren kennen waarin de organisaties werken, waardoor mogelijke synergieën kunnen ontstaan.

Voelt u zich soms verloren in de sociale sector of de gezondheidszorg? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers?

Vanaf vandaag kunt u de brochure raadplegen die is uitgegeven door ‘Ars Collaborandi’. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel.

 

Wanneer een ziekenhuis een bijgebouw wil huren, komt het geld van de federale overheid. Een container huren is echter een gemeenschapsbevoegdheid. Of was het andersom? Wie in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector werkt, weet uit ervaring dat de verdeling van bevoegdheden in België een kluwen is.

Dit naslagwerk wil onontbeerlijke informatie leveren en antwoorden bieden op de oorsprong van de bekende Brusselse ‘institutionele lasagne’, de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus (van federaal tot lokaal) en de gevolgen ervan voor de organisatie van sociale bijstand en gezondheidszorg. Aan de hand van concrete voorbeelden biedt deze gids u ook een blik op de goede praktijken die het belang van samenwerking op het terrein aantonen die verder gaat dan een complexe realiteit. Tot slot is er een overzichtelijke poster met de bestaande types van diensten per gemeenschap, in functie van de sector en het doelpubliek.

Net zoals er voor alle sociale/gezondheidskundige vaardigheden een gecoördineerde aanpak op basis van samenwerkingsfederalisme nodig is, is dit cahier het resultaat van een samenwerking tussen actoren uit verschillende Brusselse entiteiten die bevoegd zijn voor het sociale en gezondheidskundige beleid.

 

Houd dit cahier bij de hand en laat het een uitnodiging zijn om met z’n allen, over de institutionele grenzen heen, constructief samen te werken voor een betere zorg en welzijn in Brussel.

 

Over Ars Collaborandi

Ars Collaborandi, of ‘de kunst van het samenwerken’, is een Brussels samenwerkingsverband tussen verschillende ondersteuningsorganisaties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. Het verenigt:

Het doel is om elkaar en de politieke en dagelijkse situaties beter te leren kennen waarin de organisaties werken, waardoor mogelijke synergieën kunnen ontstaan.

Scroll To Top