Skip to content

OPROEP TOT ZORGVERLENERS: Brussels Consortium ter versterking van screening en thuiszorg tijdens de COVID-19-epidemie

06 November 2020

Covid19

Brussels Consortium ter versterking van screening en thuiszorg tijdens de COVID-19-epidemie

–> OPROEP TOT VERPLEEGKUNDIGEN EN GROEPERINGEN VAN VERLPEEGKUNDIGEN <–

 

De gezondheidscrisis zet door. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal mensen dat moet worden gescreend, of ze nu symptomen vertonen dan wel door tracing werden geïdentificeerd, en met een groeiend aantal zieken. Het zorgpersoneel is moe, is risicopatiënt of is zelf besmet. De uitdaging is dus om ons zo goed mogelijk te organiseren om solidariteit en efficiënte acties mogelijk te maken.

UITDAGINGEN
 • De triage- en afnamecentra hebben nood aan meer werkkrachten. Er is ook meer personeel nodig om afnames aan huis te doen wanneer personen zich niet kunnen verplaatsen.
 • Mensen die thuis (of in een instelling) wonen en COVID hebben lopen het risico dat ze niet de nodige zorg krijgen (omdat ze geen gekende zorgverleners hebben of omdat hun gebruikelijke zorgverlener afwezig/niet beschikbaar is).
 • Een rationeel beheer van cohortzorg aan huis kan bijdragen tot het verminderen van het risico op verspreiding van de ziekte – want zorgverleners kunnen het virus, zelfs als ze asymptomatisch zijn, overdragen van patiënt tot patiënt.
HET ANTWOORD

Als antwoord op een voorstel van het RIZIV hebben diensten en coördinatiecentra voor thuiszorg een Brussels consortium voor thuiszorg en thuisdiensten opgericht, dat door Brusano wordt gecoördineerd.

Het consortium kan inspelen op 2 behoeften:

 1. organisatie van zogenaamde ‘cohortzorg’ voor patiënten met COVID-19;
 2. versterking van de screeningsactiviteiten.Het consortium is een netwerk van professionele zorgverleners die bijdragen aan het voldoen aan de vastgestelde behoeften, afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Het RIZIV financieert de verstrekkingen.


In de praktijk – DE AFNAMECENTRA VERSTERKEN

Wij zoeken verpleegkundigen om de screeningcentra te versterken / afnames bij de patiënten thuis te doen.

IMPLICATIES
 • occasionele prestaties per plaatsen van 4 uur volgens de behoeften van de centra: ontvangen van de patiënt, hem het verloop van de afname uitleggen, de afnameuitvoeren

OF

 • aan huis gaan voor screening bij patiënten die zich niet kunnen verplaatsen.

Brusano zal de zorgverleners geregeld vragen om hun beschikbaarheid en geografische werkzones mee te delen. Brusano organiseert vervolgens de verdeling van de verstrekkingen volgens de behoeften van de afnamecentra.

47,25€ per afname-uur.

Voor afnames bij de patiënt thuis wordt rekening gehouden met een gemiddelde tijd van 0,5 uur (ongeacht het aantal afnames tijdens hetzelfde bezoek).

De betaling wordt aan het Consortium gestort op basis van de wekelijkse activiteitenaangifte van de afnamecentra. Brusano maakt het bedrag volgens de uitgevoerde verstrekkingen over aan de zorgverleners.

INTERESSE?
 • Versterking van de testcentra deel ons uw contactgegevens en uw beschikbaarheid mee op cohort.covid@brusano.brussels of via uw partnerorganisatie van het Consortium.
 • Daarnaast zoeken de afnamecentra 3 voltijdse coördinerende verpleegkundigen (Anderlecht, Schaarbeek, Molenbeek):  cohort.covid@brusano.brussels

In de praktijk – COHORTZORG AAN HUIS

Wij zoeken verpleegkundigen die bereid zijn om thuiszorgrondes te doen voor patiënten met COVID

IMPLICATIE

Het gaat om de organisatie van thuiszorgrondes voor personen die COVID hebben en mogelijk besmettelijk zijn.

 • Personen die vroeger geen thuiszorg kregen en die zorg nodig hebben tijdens de ziekteperiode. In dat geval moeten het toezicht en de zorg worden uitgevoerd tijdens de ziekteperiode, in overleg met de behandelde arts.
 • Personen die al regelmatig verpleegkundige zorg kregen en die zich in de besmettelijke periode bevinden. Als de gebruikelijke zorgverlener afwezig is of risicopatiënt is, wordt tijdens de ziekteperiode de zorg gedelegeerd, volgens een overeenkomst die na de ziekteperiode de terugkeer van de patiënt naar zijn gebruikelijke zorgverlener garandeert.
CONCREET
 • Brusano neemt geregeld contact op met de zorgverleners, naargelang van hun werkroosters, werkzones en type van zorgverstrekking.
 • Brusano levert de organisatorische ondersteuning voor de verdeling van de zorgverstrekkingen volgens de door de huisartsen en thuisverpleegkundigen vastgestelde behoeften. Praktische details over het beheersysteem zullen binnenkort worden meegedeeld.
BEZOLDIGING

47,25€ per werkuur.

Opgelet: een zorgverlener mag geen cohortzorg en klassieke zorg verlenen op dezelfde dag.

INTERESSE?

Wij zoeken verpleegkundigen/groeperingen van verpleegkundigen die cohortzorg kunnen verlenen per schijf van

 • 1 dag en/of 
 • meerdere opvolgende dagen en/of
 • een volledig week op regelmatige basis.
Deel on uw contactgegevens en uw beschikbaarheid mee op cohort.covid@brusano.brussels of via uw partnerorganisatie van het Consortium.

DOWNLOAD HIER NUTTIGE DOCUMENTEN 

Overzicht van afnameprestaties (Excel Versie)

Overzicht van afnameprestaties (PDF Versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis –> Centrum (Word versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis –> Centrum (PDF versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis  –> Dienstverlener staalafnames (Word versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis  –> Dienstverlener staalafnames (PDF versie)

 


Members van het Consortium 

Partners van het Consortium 

Brussels Consortium ter versterking van screening en thuiszorg tijdens de COVID-19-epidemie

–> OPROEP TOT VERPLEEGKUNDIGEN EN GROEPERINGEN VAN VERLPEEGKUNDIGEN <–

 

De gezondheidscrisis zet door. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal mensen dat moet worden gescreend, of ze nu symptomen vertonen dan wel door tracing werden geïdentificeerd, en met een groeiend aantal zieken. Het zorgpersoneel is moe, is risicopatiënt of is zelf besmet. De uitdaging is dus om ons zo goed mogelijk te organiseren om solidariteit en efficiënte acties mogelijk te maken.

UITDAGINGEN
 • De triage- en afnamecentra hebben nood aan meer werkkrachten. Er is ook meer personeel nodig om afnames aan huis te doen wanneer personen zich niet kunnen verplaatsen.
 • Mensen die thuis (of in een instelling) wonen en COVID hebben lopen het risico dat ze niet de nodige zorg krijgen (omdat ze geen gekende zorgverleners hebben of omdat hun gebruikelijke zorgverlener afwezig/niet beschikbaar is).
 • Een rationeel beheer van cohortzorg aan huis kan bijdragen tot het verminderen van het risico op verspreiding van de ziekte – want zorgverleners kunnen het virus, zelfs als ze asymptomatisch zijn, overdragen van patiënt tot patiënt.
HET ANTWOORD

Als antwoord op een voorstel van het RIZIV hebben diensten en coördinatiecentra voor thuiszorg een Brussels consortium voor thuiszorg en thuisdiensten opgericht, dat door Brusano wordt gecoördineerd.

Het consortium kan inspelen op 2 behoeften:

 1. organisatie van zogenaamde ‘cohortzorg’ voor patiënten met COVID-19;
 2. versterking van de screeningsactiviteiten.Het consortium is een netwerk van professionele zorgverleners die bijdragen aan het voldoen aan de vastgestelde behoeften, afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Het RIZIV financieert de verstrekkingen.


In de praktijk – DE AFNAMECENTRA VERSTERKEN

Wij zoeken verpleegkundigen om de screeningcentra te versterken / afnames bij de patiënten thuis te doen.

IMPLICATIES
 • occasionele prestaties per plaatsen van 4 uur volgens de behoeften van de centra: ontvangen van de patiënt, hem het verloop van de afname uitleggen, de afnameuitvoeren

OF

 • aan huis gaan voor screening bij patiënten die zich niet kunnen verplaatsen.

Brusano zal de zorgverleners geregeld vragen om hun beschikbaarheid en geografische werkzones mee te delen. Brusano organiseert vervolgens de verdeling van de verstrekkingen volgens de behoeften van de afnamecentra.

47,25€ per afname-uur.

Voor afnames bij de patiënt thuis wordt rekening gehouden met een gemiddelde tijd van 0,5 uur (ongeacht het aantal afnames tijdens hetzelfde bezoek).

De betaling wordt aan het Consortium gestort op basis van de wekelijkse activiteitenaangifte van de afnamecentra. Brusano maakt het bedrag volgens de uitgevoerde verstrekkingen over aan de zorgverleners.

INTERESSE?
 • Versterking van de testcentra deel ons uw contactgegevens en uw beschikbaarheid mee op cohort.covid@brusano.brussels of via uw partnerorganisatie van het Consortium.
 • Daarnaast zoeken de afnamecentra 3 voltijdse coördinerende verpleegkundigen (Anderlecht, Schaarbeek, Molenbeek):  cohort.covid@brusano.brussels

In de praktijk – COHORTZORG AAN HUIS

Wij zoeken verpleegkundigen die bereid zijn om thuiszorgrondes te doen voor patiënten met COVID

IMPLICATIE

Het gaat om de organisatie van thuiszorgrondes voor personen die COVID hebben en mogelijk besmettelijk zijn.

 • Personen die vroeger geen thuiszorg kregen en die zorg nodig hebben tijdens de ziekteperiode. In dat geval moeten het toezicht en de zorg worden uitgevoerd tijdens de ziekteperiode, in overleg met de behandelde arts.
 • Personen die al regelmatig verpleegkundige zorg kregen en die zich in de besmettelijke periode bevinden. Als de gebruikelijke zorgverlener afwezig is of risicopatiënt is, wordt tijdens de ziekteperiode de zorg gedelegeerd, volgens een overeenkomst die na de ziekteperiode de terugkeer van de patiënt naar zijn gebruikelijke zorgverlener garandeert.
CONCREET
 • Brusano neemt geregeld contact op met de zorgverleners, naargelang van hun werkroosters, werkzones en type van zorgverstrekking.
 • Brusano levert de organisatorische ondersteuning voor de verdeling van de zorgverstrekkingen volgens de door de huisartsen en thuisverpleegkundigen vastgestelde behoeften. Praktische details over het beheersysteem zullen binnenkort worden meegedeeld.
BEZOLDIGING

47,25€ per werkuur.

Opgelet: een zorgverlener mag geen cohortzorg en klassieke zorg verlenen op dezelfde dag.

INTERESSE?

Wij zoeken verpleegkundigen/groeperingen van verpleegkundigen die cohortzorg kunnen verlenen per schijf van

 • 1 dag en/of 
 • meerdere opvolgende dagen en/of
 • een volledig week op regelmatige basis.
Deel on uw contactgegevens en uw beschikbaarheid mee op cohort.covid@brusano.brussels of via uw partnerorganisatie van het Consortium.

DOWNLOAD HIER NUTTIGE DOCUMENTEN 

Overzicht van afnameprestaties (Excel Versie)

Overzicht van afnameprestaties (PDF Versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis –> Centrum (Word versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis –> Centrum (PDF versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis  –> Dienstverlener staalafnames (Word versie)

Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van stalen tijdens de COVID-19-crisis  –> Dienstverlener staalafnames (PDF versie)

 


Members van het Consortium 

Partners van het Consortium 

Scroll To Top