Skip to content

Opleiding palliatieve zorg voor zorgverleners in WZC

14 October 2020

Levenseinde
Januari 2021

Een 4-daagse opleiding, bestemd voor zorgverleners in woonzorgcentra

waar volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen:

 • De specifieke kenmerken van de palliatieve zorg in WZC
 • Hun beroepspraktijk
 • Vragen over deontologie, ethiek
 • Luisteren naar de bewoner aan het einde van zijn leven

 

Winter 2021

 • Dinsdag 05 januari 2021
 • Dinsdag 12 januari 2021
 • Dinsdag 19 januari 2021
 • Dinsdag 26 januari 2021

Van 09u30 tot 16u30

 

Plaats: Brusano, site Association, Verenigingstraat 15 – 1000 Brussel

Inschrijvingsgeld: 100 EUR/ persoon te storten op het rekeningnummer BE47 5230 8104 4080 met vermelding “Naam + Opleiding PZ winter 2021”

Elke deelnemer zorgt zelf voor zijn of haar lunch.

> INSCHRIJVING <

Aantal deelnemers is beperkt – Max. 2 personen/instelling

 

Contact : claudine.hardy@brusano.brussels – 02 318 60 55

Deze opleiding kadert in art. 22 van het M.B van 6/11/2003 waarin de WZC worden gevraagd om alle medewerkers van de instellingen bewust te maken van de palliatieve zorg.

De uren van deelname aan deze opleiding dienen als bijscholing en zijn geaccrediteerd als permanente vorming voor het personeel van WZC (GGC, VGC en RIZIV).

Een 4-daagse opleiding, bestemd voor zorgverleners in woonzorgcentra

waar volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen:

 • De specifieke kenmerken van de palliatieve zorg in WZC
 • Hun beroepspraktijk
 • Vragen over deontologie, ethiek
 • Luisteren naar de bewoner aan het einde van zijn leven

 

Winter 2021

 • Dinsdag 05 januari 2021
 • Dinsdag 12 januari 2021
 • Dinsdag 19 januari 2021
 • Dinsdag 26 januari 2021

Van 09u30 tot 16u30

 

Plaats: Brusano, site Association, Verenigingstraat 15 – 1000 Brussel

Inschrijvingsgeld: 100 EUR/ persoon te storten op het rekeningnummer BE47 5230 8104 4080 met vermelding “Naam + Opleiding PZ winter 2021”

Elke deelnemer zorgt zelf voor zijn of haar lunch.

> INSCHRIJVING <

Aantal deelnemers is beperkt – Max. 2 personen/instelling

 

Contact : claudine.hardy@brusano.brussels – 02 318 60 55

Deze opleiding kadert in art. 22 van het M.B van 6/11/2003 waarin de WZC worden gevraagd om alle medewerkers van de instellingen bewust te maken van de palliatieve zorg.

De uren van deelname aan deze opleiding dienen als bijscholing en zijn geaccrediteerd als permanente vorming voor het personeel van WZC (GGC, VGC en RIZIV).
Scroll To Top