Skip to content

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE

17 September 2020

Job
09/10/2020

Brusano is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, actief op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle actoren in gezondheidszorg en welzijn. De eindbegunstigden zijn alle mensen die mogelijk zorg nodig hebben in Brussel, en in het bijzonder in complexe situaties.

 

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE

 

OPDRACHT

Stuurt de projecten en activiteiten binnen een welbepaald domein aan en ziet erop toe dat de operationele implementatie in overeenstemming met het globale actieplan van de vzw verloopt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Bijdragen aan de opmaak van een actieplan om de doelstelllingen van de vereniging te verwezenlijken
 • Een operationeel programma uitwerken en implementeren voor het geheel van de projecten binnen een actiedomein
 • De deskundigheid van de vereniging ontwikkelen, het nieuws en de activiteiten met betrekking tot het actiedomein opvolgen en analyseren
 • De uitgaven controleren in het kader van het goedgekeurde toegekende budget

BESCHRIJVING VAN DE TAKEN

 • Maakt een stand van zaken op over het thema (preventie, chronische ziekten, verlies van zelfstandigheid, levenseinde enz.)
 • Identificeert de behoeften en relevante partners
 • Beheert en plant de projecten en acties op inhoudelijk vlak en op het vlak van human resources, administratie en budget
 • Ontwikkelt tools voor projectopvolging (dashboards enz.)
 • Doet een beroep op de nodige interne en externe resources om het project te verwezenlijken
 • Leidt vergaderingen en werkgroepen, organiseert overleg
 • Stelt strategische keuzes voor aan de directie en waakt over de methodologische consistentie van de uit te voeren acties
 • Zorgt in samenwerking met het team communicatie voor de volledige projectgerelateerde communicatie
 • Evalueert in samenwerking met het team kwaliteit de acties en projecten

PROFIEL

 • Licentiaat/master en 5 jaar relevante ervaring met projectbeheer
 • Tweetalig NL/FR

Vaardigheden

 • Competentie om een globaal actieprogramma op te stellen en te verwezenlijken
 • Goede kennis van de specifieke situatie in Brussel wat betreft organisatie van de zorg en sociodemografische kenmerken van de bevolking (met name de problemen gelinkt aan een bemoeilijkte toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen)
 • Kan anticiperen en organiseren om verschillende projecten tegelijkertijd te beheren
 • Kan veranderingen aansturen en actoren uit verschillende sectoren samen brengen voor gemeenschappelijke projecten
 • Vergader- en schrijfcompetenties
 • Flexibiliteit
 • Diplomatie, nieuwsgierigheid, ruimdenkendheid en creativiteit
 • Analyseren en synthetiseren, zin voor communicatie
 • Zelfstandigheid en zin voor prioritering
 • Zin voor initiatief en actie
 • Sterke voeling met de volksgezondheid en met teamwerk
 • Beheersing van projectmanagementmethodes

AANBOD

Een functie als projectverantwoordelijke:

 • Stimulerend en geëngageerd teamwerk
 • Een werkplek in Brussel
 • Een contract van onbepaalde duur voor 38 uren/week
 • Een motiverend verloningsniveau

Bezorg ons uw motivatiebrief en cv in één pdf-bestand via mail. Uiterste datum: 09.10.2019

Ter attention van Valentine MUSETTE, directeur
info@brusano.brussels

Uw kandidatuur zal vertrouwelijk worden behandeld.

Brusano is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, actief op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle actoren in gezondheidszorg en welzijn. De eindbegunstigden zijn alle mensen die mogelijk zorg nodig hebben in Brussel, en in het bijzonder in complexe situaties.

 

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE

 

OPDRACHT

Stuurt de projecten en activiteiten binnen een welbepaald domein aan en ziet erop toe dat de operationele implementatie in overeenstemming met het globale actieplan van de vzw verloopt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Bijdragen aan de opmaak van een actieplan om de doelstelllingen van de vereniging te verwezenlijken
 • Een operationeel programma uitwerken en implementeren voor het geheel van de projecten binnen een actiedomein
 • De deskundigheid van de vereniging ontwikkelen, het nieuws en de activiteiten met betrekking tot het actiedomein opvolgen en analyseren
 • De uitgaven controleren in het kader van het goedgekeurde toegekende budget

BESCHRIJVING VAN DE TAKEN

 • Maakt een stand van zaken op over het thema (preventie, chronische ziekten, verlies van zelfstandigheid, levenseinde enz.)
 • Identificeert de behoeften en relevante partners
 • Beheert en plant de projecten en acties op inhoudelijk vlak en op het vlak van human resources, administratie en budget
 • Ontwikkelt tools voor projectopvolging (dashboards enz.)
 • Doet een beroep op de nodige interne en externe resources om het project te verwezenlijken
 • Leidt vergaderingen en werkgroepen, organiseert overleg
 • Stelt strategische keuzes voor aan de directie en waakt over de methodologische consistentie van de uit te voeren acties
 • Zorgt in samenwerking met het team communicatie voor de volledige projectgerelateerde communicatie
 • Evalueert in samenwerking met het team kwaliteit de acties en projecten

PROFIEL

 • Licentiaat/master en 5 jaar relevante ervaring met projectbeheer
 • Tweetalig NL/FR

Vaardigheden

 • Competentie om een globaal actieprogramma op te stellen en te verwezenlijken
 • Goede kennis van de specifieke situatie in Brussel wat betreft organisatie van de zorg en sociodemografische kenmerken van de bevolking (met name de problemen gelinkt aan een bemoeilijkte toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen)
 • Kan anticiperen en organiseren om verschillende projecten tegelijkertijd te beheren
 • Kan veranderingen aansturen en actoren uit verschillende sectoren samen brengen voor gemeenschappelijke projecten
 • Vergader- en schrijfcompetenties
 • Flexibiliteit
 • Diplomatie, nieuwsgierigheid, ruimdenkendheid en creativiteit
 • Analyseren en synthetiseren, zin voor communicatie
 • Zelfstandigheid en zin voor prioritering
 • Zin voor initiatief en actie
 • Sterke voeling met de volksgezondheid en met teamwerk
 • Beheersing van projectmanagementmethodes

AANBOD

Een functie als projectverantwoordelijke:

 • Stimulerend en geëngageerd teamwerk
 • Een werkplek in Brussel
 • Een contract van onbepaalde duur voor 38 uren/week
 • Een motiverend verloningsniveau

Bezorg ons uw motivatiebrief en cv in één pdf-bestand via mail. Uiterste datum: 09.10.2019

Ter attention van Valentine MUSETTE, directeur
info@brusano.brussels

Uw kandidatuur zal vertrouwelijk worden behandeld.

Scroll To Top