Skip to content

LEVENSEINDE: voorafgaande wilsverklaringen

17 June 2020

Levenseinde

Gezien de specifieke aard van het onderwerp en de bezorgdheden die het kan opwekken, moeten zorgverleners bijzondere aandacht besteden aan het levenseinde. Een van de mogelijkheden voor een zekere mate van gemoedsrust bestaat in het vastleggen van een voorafgaande zorgplanning, bijvoorbeeld door wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde in te vullen.

Als zorgverlener kunt u de patiënt begeleiden bij het reflectieproces dat daarmee gepaard gaat.

Wilsverklaringen bevatten schriftelijke instructies waarmee iemand op voorhand zijn wensen kan aangeven op verschillende gebieden voor het geval hij die niet meer zal kunnen uitdrukken wanneer het nodig is.

Er bestaan 5 wilsverklaringen:

  • de negatieve wilsverklaring, waarbij men bepaalde behandelingen weigert;
  • de wilsverklaring inzake euthanasie, waarbij verzocht wordt om euthanasie te plegen onder bepaalde voorwaarden;
  • de wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling;
  • de wilsverklaring inzake orgaandonatie;
  • de wilsverklaring inzake lichaamsschenking aan de wetenschap.

 

MEER INFORMATIE

Gezien de specifieke aard van het onderwerp en de bezorgdheden die het kan opwekken, moeten zorgverleners bijzondere aandacht besteden aan het levenseinde. Een van de mogelijkheden voor een zekere mate van gemoedsrust bestaat in het vastleggen van een voorafgaande zorgplanning, bijvoorbeeld door wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde in te vullen.

Als zorgverlener kunt u de patiënt begeleiden bij het reflectieproces dat daarmee gepaard gaat.

Wilsverklaringen bevatten schriftelijke instructies waarmee iemand op voorhand zijn wensen kan aangeven op verschillende gebieden voor het geval hij die niet meer zal kunnen uitdrukken wanneer het nodig is.

Er bestaan 5 wilsverklaringen:

  • de negatieve wilsverklaring, waarbij men bepaalde behandelingen weigert;
  • de wilsverklaring inzake euthanasie, waarbij verzocht wordt om euthanasie te plegen onder bepaalde voorwaarden;
  • de wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling;
  • de wilsverklaring inzake orgaandonatie;
  • de wilsverklaring inzake lichaamsschenking aan de wetenschap.

 

MEER INFORMATIE

Scroll To Top