Skip to content

De buurtreferent, de persoon die het dichtst bij de patiënt staat

17 June 2020

Buurtreferenten

Begeleidt u mensen met een chronische ziekte en merkt u bijkomende moeilijkheden op? Zoek uit wie de buurtreferent is.

 

Een taalbarrière, geldproblemen, eenzaamheid, een verslechterende gezondheid enz. zijn maar enkele voorbeelden van sociale, medische, psychologische of verslavingsgerelateerde problemen die het zorgparcours van een patiënt kunnen bemoeilijken.

De buurtreferent* is een zorgverlener of sociale hulpverlener die optreedt als referentie- en vertrouwenspersoon voor de patiënt. Hij heeft een globaal beeld van de situatie van de patiënt en zijn leefomgeving. Hij kent de moeilijkheden waar de patiënt dagelijks mee wordt geconfronteerd.

Er bestaat geen vast parcours dat voor iedereen past, alles moet worden bepaald op basis van de noden van de patiënt. Daarom kan de referent de patiënt helpen om zijn wensen en prioriteiten te verwoorden en zijn eigen zorgverleners en de zorgverleners van het netwerk te vinden en hem te oriënteren in een systeem. Er worden tools ter beschikking gesteld ter ondersteuning van die aanpak.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en om de toegangsvoorwaarden voor die gepersonaliseerde begeleiding na te gaan.

 

* De functie van de ‘buurtreferent’ werd ontwikkeld in het proefproject rond geïntegreerde zorg, BOOST, dat wordt gecoördineerd door Brusano en uitgevoerd door een consortium van meer dan 55 partners. Meer informatie op www.boostbrussels.be

Begeleidt u mensen met een chronische ziekte en merkt u bijkomende moeilijkheden op? Zoek uit wie de buurtreferent is.

 

Een taalbarrière, geldproblemen, eenzaamheid, een verslechterende gezondheid enz. zijn maar enkele voorbeelden van sociale, medische, psychologische of verslavingsgerelateerde problemen die het zorgparcours van een patiënt kunnen bemoeilijken.

De buurtreferent* is een zorgverlener of sociale hulpverlener die optreedt als referentie- en vertrouwenspersoon voor de patiënt. Hij heeft een globaal beeld van de situatie van de patiënt en zijn leefomgeving. Hij kent de moeilijkheden waar de patiënt dagelijks mee wordt geconfronteerd.

Er bestaat geen vast parcours dat voor iedereen past, alles moet worden bepaald op basis van de noden van de patiënt. Daarom kan de referent de patiënt helpen om zijn wensen en prioriteiten te verwoorden en zijn eigen zorgverleners en de zorgverleners van het netwerk te vinden en hem te oriënteren in een systeem. Er worden tools ter beschikking gesteld ter ondersteuning van die aanpak.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en om de toegangsvoorwaarden voor die gepersonaliseerde begeleiding na te gaan.

 

* De functie van de ‘buurtreferent’ werd ontwikkeld in het proefproject rond geïntegreerde zorg, BOOST, dat wordt gecoördineerd door Brusano en uitgevoerd door een consortium van meer dan 55 partners. Meer informatie op www.boostbrussels.be

Scroll To Top