Skip to content

De cruciale rol van eerste hulp en zorg in de COVID-19-crisis: ondersteuning voor organisaties – Fonds Dr. Daniël De Coninck

24 March 2020

Covid19

Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt via een verkorte, lichte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.


Veel mensen die zorg thuis nodig hebben, zijn momenteel sterk geïsoleerd. Samen zorgen zorgverleners in de eerste lijn er ook voor dat de ziekenhuizen niet nodeloos belast worden. Ze vangen daarenboven mensen op die sneller dan gewoonlijk het ziekenhuis moeten verlaten, maar nog grote zorgnoden hebben. Het Fonds De Coninck wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om die talrijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure die gehanteerd wordt is flexibel: dossiers zullen op regelmatige basis gescreend worden in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk in te spelen op de behoeftes op het terrein.

De oproep richt zich tot niet-commerciële eerstelijnsorganisaties actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun dienstverlening bemoeilijken. Het gaat om organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen (zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …)

De financiële steun kan gebruikt voor uitgaven die het gevolg zijn van de coronacrisis. Voorbeelden daarvan zijn het aanpassen van de werkorganisatie en -methoden (zoals online contacten), aankoop van beschermingsmiddelen, aankoop van digitale communicatiemiddelen, informatie- en sensibiliseringstools voor specifieke groepen (vb. personen met een migratieachtergrond), bijkomende psychosociale hulp aan mensen thuis, aantrekken van bijkomend personeel of samenwerking met vrijwilligers.

Meer informatie en het online kandidaatsdossier zijn te vinden op onze website.

Wenst u zich aan te sluiten bij dit initiatief, dan kan u bijdragen aan het budget voor deze oproep. U kan storten op het nummer IBAN BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling ***017/0829/00069*** of met de vermelding “170829 : Fonds Dr. Daniël De Coninck – COVID 19”. Ook een online gift is mogelijk.

Over het Fonds Dr. Daniël De Coninck
Het Fonds Dokter Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Zo wil het de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren en zorg- en welzijnsprofessionals ondersteunen.

Het Fonds wil een zo groot mogelijke impact. Het steunt en ontwikkelt eigen initiatieven en initiatieven van derden, die zijn gericht op het ondersteunen van professionals in de eerste lijn, op het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit van zorgbehoevenden en op kennisopbouw over de eerste lijn.

Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt via een verkorte, lichte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.


Veel mensen die zorg thuis nodig hebben, zijn momenteel sterk geïsoleerd. Samen zorgen zorgverleners in de eerste lijn er ook voor dat de ziekenhuizen niet nodeloos belast worden. Ze vangen daarenboven mensen op die sneller dan gewoonlijk het ziekenhuis moeten verlaten, maar nog grote zorgnoden hebben. Het Fonds De Coninck wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om die talrijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure die gehanteerd wordt is flexibel: dossiers zullen op regelmatige basis gescreend worden in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk in te spelen op de behoeftes op het terrein.

De oproep richt zich tot niet-commerciële eerstelijnsorganisaties actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun dienstverlening bemoeilijken. Het gaat om organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen (zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …)

De financiële steun kan gebruikt voor uitgaven die het gevolg zijn van de coronacrisis. Voorbeelden daarvan zijn het aanpassen van de werkorganisatie en -methoden (zoals online contacten), aankoop van beschermingsmiddelen, aankoop van digitale communicatiemiddelen, informatie- en sensibiliseringstools voor specifieke groepen (vb. personen met een migratieachtergrond), bijkomende psychosociale hulp aan mensen thuis, aantrekken van bijkomend personeel of samenwerking met vrijwilligers.

Meer informatie en het online kandidaatsdossier zijn te vinden op onze website.

Wenst u zich aan te sluiten bij dit initiatief, dan kan u bijdragen aan het budget voor deze oproep. U kan storten op het nummer IBAN BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling ***017/0829/00069*** of met de vermelding “170829 : Fonds Dr. Daniël De Coninck – COVID 19”. Ook een online gift is mogelijk.

Over het Fonds Dr. Daniël De Coninck
Het Fonds Dokter Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Zo wil het de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren en zorg- en welzijnsprofessionals ondersteunen.

Het Fonds wil een zo groot mogelijke impact. Het steunt en ontwikkelt eigen initiatieven en initiatieven van derden, die zijn gericht op het ondersteunen van professionals in de eerste lijn, op het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit van zorgbehoevenden en op kennisopbouw over de eerste lijn.

Scroll To Top