Skip to content

Strategische week: samenvatting

10 February 2020

Publicatie
uitgesteld tot een latere datum

In december 2019 organiseerde Brusano gedurende een week een raadpleging met als doelstelling adviezen en bedenkingen te verzamelen over de moeilijkheden op het terrein, over mogelijke oplossingen en over jullie verwachtingen ten aanzien van Brusano.

Terreinwerkers, patiënten – gebruikers – burgers, mantelzorgers, werkgevers, vertegenwoordigers van federaties en netwerken, ondersteunende, onderzoeks- of opleidingsdiensten, politieke of belangenbehartigingsactoren, afkomstig uit zeer uiteenlopende sectoren en functies, Frans- en Nederlandstalig… jullie namen met een 200-tal personen deel aan deze oefening. Wij willen jullie alvast graag hartelijk danken voor de medewerking en voor het vertrouwen!

 

Om het resultaat van deze uitwisseling zo breed mogelijk te delen stellen wij een verslag van deze ontmoetingen ter beschikking. Om een zo getrouw mogelijk beeld te geven, krijgt u een vrij letterlijke transcriptie van de discussies en een transversale analyse. Zo kan iedereen, ongeacht of hij aanwezig was of niet, terugvinden wat voor hem nuttig is.

Op basis van deze vruchtbare bijeenkomsten werkt Brusano ook aan een eigen strategisch plan voor de komende 5 jaar.

> Lees het verslag van deze ontmoetingen hier <

> Lees het STRATEGISCH PLAN 2021-2026 hier <

Onze missie is om de actoren te ondersteunen in een zorgaanbod dat zich kan aanpassen in een veranderende context: er zijn verschillende acties mogelijk. Het komt er nu op aan om de prioriteiten te bepalen, ze nadien samen uit te werken en hierbij zo nauw mogelijk te blijven aansluiten bij de realiteit op het terrein.

Het werk gaat verder…

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen in verband met COVID-19, informeren we u dat alle vergaderingen van Brusano tot en met 3 april 
We blijven tot uw beschikking voor verdere informatie. Wij danken u voor uw begrip.

In december 2019 organiseerde Brusano gedurende een week een raadpleging met als doelstelling adviezen en bedenkingen te verzamelen over de moeilijkheden op het terrein, over mogelijke oplossingen en over jullie verwachtingen ten aanzien van Brusano.

Terreinwerkers, patiënten – gebruikers – burgers, mantelzorgers, werkgevers, vertegenwoordigers van federaties en netwerken, ondersteunende, onderzoeks- of opleidingsdiensten, politieke of belangenbehartigingsactoren, afkomstig uit zeer uiteenlopende sectoren en functies, Frans- en Nederlandstalig… jullie namen met een 200-tal personen deel aan deze oefening. Wij willen jullie alvast graag hartelijk danken voor de medewerking en voor het vertrouwen!

 

Om het resultaat van deze uitwisseling zo breed mogelijk te delen stellen wij een verslag van deze ontmoetingen ter beschikking. Om een zo getrouw mogelijk beeld te geven, krijgt u een vrij letterlijke transcriptie van de discussies en een transversale analyse. Zo kan iedereen, ongeacht of hij aanwezig was of niet, terugvinden wat voor hem nuttig is.

Op basis van deze vruchtbare bijeenkomsten werkt Brusano ook aan een eigen strategisch plan voor de komende 5 jaar.

> Lees het verslag van deze ontmoetingen hier <

> Lees het STRATEGISCH PLAN 2021-2026 hier <

Onze missie is om de actoren te ondersteunen in een zorgaanbod dat zich kan aanpassen in een veranderende context: er zijn verschillende acties mogelijk. Het komt er nu op aan om de prioriteiten te bepalen, ze nadien samen uit te werken en hierbij zo nauw mogelijk te blijven aansluiten bij de realiteit op het terrein.

Het werk gaat verder…

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen in verband met COVID-19, informeren we u dat alle vergaderingen van Brusano tot en met 3 april 
We blijven tot uw beschikking voor verdere informatie. Wij danken u voor uw begrip.

Scroll To Top