Skip to content

Samen bouwen aan de eerstelijn van morgen

28 October 2019

Agenda
van 2 tot 6 december 2019

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is Brusano de nieuwe ondersteunende structuur voor de 1e lijn in Brussel die de expertise van SISD-Brussel, Conectar, RML-B en Palliabru integreert.

Brusano werkt nu in eerste instantie zijn strategisch plan voor de komende jaren uit. De opdracht is het ondersteunen van actoren in een zich ontwikkelend systeem en context. Er zijn veel mogelijkheden voor actie. Het is een kwestie van het maken van prioritaire keuzes en deze vervolgens samen met de professionals ontwikkelen, waarbij we zo dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein moeten blijven.

In de eerste week van december zullen we werken aan onze strategische assen, met verschillende actoren die we op verschillende dagen gelegenheid geven om hun inbreng te doen:we hebben u dus nodig.

U bent een professional die het grootste deel van zijn werktijd besteedt aan patiënten/gebruikers/burgers, of een patiënt, ervaringsdeskundige of een mantelzorger.

U hebt misschien nog niet kunnen deelnemen aan strategische ontwikkeling en u hebt nog niet met Brusano gewerkt. We zouden u heel gaarne willen betrekken bij de keuzes die Brusano zal maken. Het Brusanoteamwil u gaarne kunnen ontmoeten op één van de volgende momenten: maandag2 decembervan 9.30 tot 12.30 uur OF van 14.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 9.30 tot 12.30 OF van 14.00 tot 17.00 OF van 19.30 tot 22.30 uur. Concrete thema’s zullen worden besproken, om samen de behoeften van vandaag en de praktijken van morgen te definiëren.

Bent U verantwoordelijk voor een team, een instelling, een netwerk, of u handelt in een politieke of academische context die verband houdt met de gezondheidszorg,

dan nodigen wij u uit op6 december van 9.30 tot 14.00 uur. Wij vragen u tevens om de informatie door te geven en professionals van uw team uit te nodigen om deel te nemen aan de vergaderingen op 2 en 3 december.

De thema’s en de locatie zullen op de volgende uitnodiging worden gecommuniceerd en een website zal de online registratie vergemakkelijken.

Brusano behoudt de kern van de reeds eerder uitgevoerde activiteiten: het bevorderen van de ontwikkeling van een eerste lijn van geïntegreerde zorg, toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit, in de Brusselse regio. Om dit te doen, ondersteunen we verstrekkers die zo dicht mogelijk bij de mensen in hun leefomgeving werken. Deze steun heeft ook betrekking op de samenwerking met alle andere actoren in het gezondheids- en welzijnssysteem. Het kan transversaal zijn (ongeacht het gezondheidsprobleem) of meer probleemgericht (palliatieve zorg, verlies van autonomie, meervoudige complexe chronische ziekten, enz.)

De uitdagingen van het systeem en de context in Brussel zijn bekend: de laatste jaren zijn er verschillende analyses en enquêtes uitgevoerd door verschillende organisaties. Op basis van deze observaties zal het Brusano-team strategische assen identificeren. Maar we willen dat niet op ons eentje doen: het bouwen aan de toekomst moet samen gebeuren. Daarom willen we de rol van Brusano definiëren door rekening te houden met de mening van meerdere actoren. Uw mening telt!

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is Brusano de nieuwe ondersteunende structuur voor de 1e lijn in Brussel die de expertise van SISD-Brussel, Conectar, RML-B en Palliabru integreert.

Brusano werkt nu in eerste instantie zijn strategisch plan voor de komende jaren uit. De opdracht is het ondersteunen van actoren in een zich ontwikkelend systeem en context. Er zijn veel mogelijkheden voor actie. Het is een kwestie van het maken van prioritaire keuzes en deze vervolgens samen met de professionals ontwikkelen, waarbij we zo dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein moeten blijven.

In de eerste week van december zullen we werken aan onze strategische assen, met verschillende actoren die we op verschillende dagen gelegenheid geven om hun inbreng te doen:we hebben u dus nodig.

U bent een professional die het grootste deel van zijn werktijd besteedt aan patiënten/gebruikers/burgers, of een patiënt, ervaringsdeskundige of een mantelzorger.

U hebt misschien nog niet kunnen deelnemen aan strategische ontwikkeling en u hebt nog niet met Brusano gewerkt. We zouden u heel gaarne willen betrekken bij de keuzes die Brusano zal maken. Het Brusanoteamwil u gaarne kunnen ontmoeten op één van de volgende momenten: maandag2 decembervan 9.30 tot 12.30 uur OF van 14.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 9.30 tot 12.30 OF van 14.00 tot 17.00 OF van 19.30 tot 22.30 uur. Concrete thema’s zullen worden besproken, om samen de behoeften van vandaag en de praktijken van morgen te definiëren.

Bent U verantwoordelijk voor een team, een instelling, een netwerk, of u handelt in een politieke of academische context die verband houdt met de gezondheidszorg,

dan nodigen wij u uit op6 december van 9.30 tot 14.00 uur. Wij vragen u tevens om de informatie door te geven en professionals van uw team uit te nodigen om deel te nemen aan de vergaderingen op 2 en 3 december.

De thema’s en de locatie zullen op de volgende uitnodiging worden gecommuniceerd en een website zal de online registratie vergemakkelijken.

Brusano behoudt de kern van de reeds eerder uitgevoerde activiteiten: het bevorderen van de ontwikkeling van een eerste lijn van geïntegreerde zorg, toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit, in de Brusselse regio. Om dit te doen, ondersteunen we verstrekkers die zo dicht mogelijk bij de mensen in hun leefomgeving werken. Deze steun heeft ook betrekking op de samenwerking met alle andere actoren in het gezondheids- en welzijnssysteem. Het kan transversaal zijn (ongeacht het gezondheidsprobleem) of meer probleemgericht (palliatieve zorg, verlies van autonomie, meervoudige complexe chronische ziekten, enz.)

De uitdagingen van het systeem en de context in Brussel zijn bekend: de laatste jaren zijn er verschillende analyses en enquêtes uitgevoerd door verschillende organisaties. Op basis van deze observaties zal het Brusano-team strategische assen identificeren. Maar we willen dat niet op ons eentje doen: het bouwen aan de toekomst moet samen gebeuren. Daarom willen we de rol van Brusano definiëren door rekening te houden met de mening van meerdere actoren. Uw mening telt!

Scroll To Top