Skip to content

BRUSANO

10 May 2019

Een geïntegreerde aanpak van de zorg gericht op de noden van de persoon in een nabijheidscontext
 
Met de 6de staatshervorming werden vele bevoegdheden op vlak van gezondheid en sociale actie overgeheveld naar de gewesten. De GGC ondersteunde de ontwikkeling van een bicommunautaire structuur van coördinatie en ondersteuning aan de eerste lijn.

Sinds januari 2019 integreert BRUSANO de expertise van de Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT Brussel en Conectar), het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel (RML-B) en het platform voor palliatieve zorg Brussel (Palliabru) om beter tegemoet te kunnen komen aan de specifieke gezondheidskwestie voor het Brussels Gewest.

Het behoud en de kwaliteit van bestaande interventies wordt verzekerd en nieuwe projecten en competenties zullen ontwikkeld worden. Op die manier zorgt BRUSANO voor een unieke organisatie waarin u steun kan vinden bij het beantwoorden van de complexe en diverse noden van de bevolking.

BRUSANO heeft als doel:
–       het verbeteren van de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de hulpbronnen
–       het ondersteunen van de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg
–       het faciliteren en begeleiden van de ontwikkeling van multidisciplinaire praktijken en specifieke functies

BRUSANO werkt via 4 actiepunten:
–       informatie
–       Ontmoeting
–       Opleiding
–       (Ondersteuning aan) klinisch werk

BRUSANO heeft de ambitie om de ontwikkeling mogelijk te maken van
–       Een sterke en samenhangende eerste lijn
–       Een grotere betrokkenheid van de patiënt en de burger
–       Gedefinieerde territoriale verantwoordelijkheden

Zowel binnen haar activiteitenkader als voor toekomstige ontwikkelingen, werkt BRUSANO nauw samen met het geheel van actoren van de binnen de gezondheids- en sociale sector.

Te uwer beschikking,
Het Team en de Raad van Bestuur van BRUSANO

Een geïntegreerde aanpak van de zorg gericht op de noden van de persoon in een nabijheidscontext
 
Met de 6de staatshervorming werden vele bevoegdheden op vlak van gezondheid en sociale actie overgeheveld naar de gewesten. De GGC ondersteunde de ontwikkeling van een bicommunautaire structuur van coördinatie en ondersteuning aan de eerste lijn.

Sinds januari 2019 integreert BRUSANO de expertise van de Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT Brussel en Conectar), het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel (RML-B) en het platform voor palliatieve zorg Brussel (Palliabru) om beter tegemoet te kunnen komen aan de specifieke gezondheidskwestie voor het Brussels Gewest.

Het behoud en de kwaliteit van bestaande interventies wordt verzekerd en nieuwe projecten en competenties zullen ontwikkeld worden. Op die manier zorgt BRUSANO voor een unieke organisatie waarin u steun kan vinden bij het beantwoorden van de complexe en diverse noden van de bevolking.

BRUSANO heeft als doel:
–       het verbeteren van de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de hulpbronnen
–       het ondersteunen van de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg
–       het faciliteren en begeleiden van de ontwikkeling van multidisciplinaire praktijken en specifieke functies

BRUSANO werkt via 4 actiepunten:
–       informatie
–       Ontmoeting
–       Opleiding
–       (Ondersteuning aan) klinisch werk

BRUSANO heeft de ambitie om de ontwikkeling mogelijk te maken van
–       Een sterke en samenhangende eerste lijn
–       Een grotere betrokkenheid van de patiënt en de burger
–       Gedefinieerde territoriale verantwoordelijkheden

Zowel binnen haar activiteitenkader als voor toekomstige ontwikkelingen, werkt BRUSANO nauw samen met het geheel van actoren van de binnen de gezondheids- en sociale sector.

Te uwer beschikking,
Het Team en de Raad van Bestuur van BRUSANO

Scroll To Top